VLTHD
2015

1e Paasdag

Een rustig jaar voor het koor. Op 1e paasdag wordt meegewerkt aan een dienst in de Prinses Julianakerk

2014

130 jaar

Op zondag 28 september viert het koor zijn 130 – jarig jubileum tijdens een dienst in de Bethelkerk te Scheveningen.

Evenals bij het vorige jubileum wordt wederom een “Tour de Chant” langs diverse Scheveningse Zorgcentra gehouden.

2009

Koninklijke Erepenning

Opening van een expositie “125 jaar Volharding Leidt tot het Doel” in Muzee Scheveningen.
Prominent aanwezig op de expositie is het vaandel van het koor behangen met lauwerkransen en eremedailles. Het vaandel is overgedragen aan het Muzee en heeft daar een vaste plaats gekregen.

In de Bethelkerk vindt een gevarieerd jubileumconcert plaats en presenteert het koor zich in de nieuwe koorkleding.

Opnieuw valt het koor een onderscheiding ten deel en wel de Koninklijke Erepening in zilver.

Een zogenaamde “Tour de Chant” vindt plaats; een rondgang langs diverse Scheveningse Zorgcentra waar de bewoners worden getrakteerd op gebak, een hapje en een drankje.

2004

Bethelkerk

De tijd schrijdt voort en op 27 september bestaat het koor 120 jaar. Vast staat dat er in de regio geen koor bestaat ouder dan de “Volharding”.

Het jubileum wordt gevierd met een bijzonder concert in de Bethelkerk te Scheveningen.

2002

Wat wul ’n mens non nog mêr

Het lied “Wat wul ’n mens non nog mêr” wordt ten doop gehouden in het Museum Scheveningen.
Het lied is op CD gezet en een eerste exemplaar wordt aangeboden aan oud-mininster en Scheveninger drs. Jan Pronk.
De CD wordt opgedragen aan Museum Scheveningen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.

1999

Oude Kerk

Na het 100-jarig bestaan wordt het even stil rond het koor.
Natuurlijk wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten, oranjeconcerten en wordt opgetreden in de diverse Scheveningse Zorgcentra.
Er wordt gevierd dat het koor 115 jaar bestaat, opnieuw een reden om een concert te geven in de Oude Kerk te Scheveningen.

1984

Eeuwfeest

In het wijkgebouw “Maranatha” wordt een receptie gegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest gevolgd door een concert op 31 januari 1985 in de Oude Kerk te Scheveningen.

1979

Oranje Zangavond

1979KerkVaandelOranje Zangavond in de Oude Kerk t.g.v. de verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix

1974

Erepenning van verdienste in zilver

Het koor bestaat 90 jaar en viert dit met een concert en een feestavond voor de leden. Het koor wordt onderscheiden met een persoonlijk geschenk van Koningin Juliana n.l. de
“Erepenning van Verdienste in zilver”. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage kennen het koor de medaille voor Cultuur en Recreatie toe.

1964

80 jaar

Het 80-jarig bestaan van het koor wordt op een gepaste wijze gevierd.a01_80

1954

70 jaar

duinstraat_4-3Opnieuw feest, het koor bestaat 70 jaar en houdt een jubileumconcert in de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat.

1950

90 cent

In de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat wordt met een concert het 65-jarig bestaan van het koor in stijl gevierd. Solisten, o.a. de tenor John van Kesteren, en de begeleidende musici zijn niet de minsten. En met een toegangsprijs van 90 cent zorgt dit voor een tot de nok toe gevulde kerk.

1945

Bestuursvergadering

Terug op Scheveningen wordt de draad weer opgepakt en vindt in juli de eerste bestuursvergadering plaats.

1943

Evacuatie

Met de evacuatie van de meeste leden van Scheveningen naar ’s-Gravenhage verhuizen ook de repetities naar diverse adressen in ’s-Gravenhage.

1940

Padro gebouw

Op 29 februari wordt een laatste concert vòòr de oorlog gegeven in het gebouw “Padro” aan de
Jurriaan Kokstraat.7b527360-f0e0-012d-43ab-0050569439b1

1938

Kurhaus

De “Stichting Scheveningen tot viering van Nationale en Oranjegedenkdagen” organiseert een Eere-avond
In het Kurhaus ter gelegenheid van het Veertigjarig Regeeringsjublileum van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina.
De “Volharding” neemt als één van de 12 uitgenodigde koren hieraan deel.

1933

Prinses Julianakerk

Bij de ingebruikneming van het gerestaureerde en uitgebouwde kerkorgel in de Prinses Julianakerk
wordt een concert gegeven.

1929

Concoursen

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het koor wordt een concours georganiseerd.
In latere jubileum-jaren worden eveneens concoursen uitgeschreven.
Bij deze gelegenheden ontvangt het koor van koningin-moeder Emma, koningin Wilhelmina en prins Hendrik eremedailles.

1928

Vioolnummers

Een uitvoering ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana wordt omschreven met de
woorden: “de uitvoering is een waar genot, zoowel voor de Zangvereeniging als voor de solisten.
De vioolnummers van onzen dirigent, de heer Geirnaert, waren niet gemakkelijk, hij verdient alle lof.
Als blijk van waardering wordt het koor middels een gift bedankt.

1924

De 1e prijs

Bij deelname aan het Groot Nationaal Concours te Monster vermeld het juryrapport na uitvoering
van verplichte en gekozen stukken dat het koor de 1e prijs heeft gewonnen.

1923

H.M. Koningin Wilhelmina

Met regelmaat zingt de “Volharding” ter gelegenheid van gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis.
Dit keer vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina.

1911

Koninklijke goedkeuring

Als grote bekroning voor de presentaties krijgt het koor de “Koninklijke Goedkeuring”.

1903

Nieuwe Kerk

Een concert op 14 mei in de Nieuwe Kerk. Het kinderkoor treedt met een tweetal liederen op.

1897

Verkooplokaal

Op 25 mei wordt een zanguitvoering gegeven in het Oude Verkooplokaal te Scheveningen.

1889

Kinderkoor

Ook vrouwen worden tot het koor toegelaten en wordt de zangvereniging een Gemengd zangkoor onder dezelfde naam en met dezelfde doelstelling.In latere jaren maakten ook een kinderkoor en een mandoline-orkest deel uit van het koor.

1884

Oprichting

Op 27 september wordt op initiatief van enkele leden van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging C.J.M.V. de Christelijke Zangvereniging ‘Volharding Leidt tot het Doel’ opgericht. Aanvankelijk als mannenkoor met als doel “het woord van God door middel van muziek en zang uit te dragen”.