Met regelmaat zingt de “Volharding” ter gelegenheid van gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis.
Dit keer vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina.