Een uitvoering ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana wordt omschreven met de
woorden: “de uitvoering is een waar genot, zoowel voor de Zangvereeniging als voor de solisten.
De vioolnummers van onzen dirigent, de heer Geirnaert, waren niet gemakkelijk, hij verdient alle lof.
Als blijk van waardering wordt het koor middels een gift bedankt.