Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het koor wordt een concours georganiseerd.
In latere jubileum-jaren worden eveneens concoursen uitgeschreven.
Bij deze gelegenheden ontvangt het koor van koningin-moeder Emma, koningin Wilhelmina en prins Hendrik eremedailles.