De “Stichting Scheveningen tot viering van Nationale en Oranjegedenkdagen” organiseert een Eere-avond
In het Kurhaus ter gelegenheid van het Veertigjarig Regeeringsjublileum van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina.
De “Volharding” neemt als één van de 12 uitgenodigde koren hieraan deel.