Terug op Scheveningen wordt de draad weer opgepakt en vindt in juli de eerste bestuursvergadering plaats.