Deprecated: Functie Elementor\DB::is_built_with_elementor is sinds versie 3.2.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/public/sites/www.volhardinglthd.nl/wp-includes/functions.php on line 5379
In vogelvlucht terug in de tijd - Christelijk Gemengde Zangvereniging "Volharding Leidt tot het Doel"

vandaag

10 april 2022

Optreden Dekkersduin

Voor de bewoners van Florence woonzorgcentrum Dekkersduin (Den Haag) heeft het koor een deel van het oratorium Van Liefde Ongekend van Johan Bredewoud gezongen. Het geheel werd afgewisseld met samenzang. De aanwezigen hebben erg genoten.

27 januari 2022

Eindelijke weer repeteren

In verband met COVID19 (Corona) hebben we niet gerepeteerd. Na lange tijd mogen we eindelijk weer repeteren.

2021

Geen repeties

De “coronapandemie” zorgt ervoor dat met uitzondering van een korte onderbreking tussen begin september en begin december het niet mogelijk is te repeteren of een uitvoering te geven.

5 maart 2020

Corona

In verband met de Corona epidemie (COVID19) mogen koren niet meer repeteren. Ook de repetities van “De Volharding” worden geannuleerd. In 2020 komen we als koor niet meer samen om te zingen.

1 maart 2020

Paascantate Lam Gods

In de kerkdienst van 10 uur (Prinses Julianakerk, Scheveningen) zingt Volharding Leidt tot het Doel de passie cantate Lam Gods.
Danny Spaans, orgel
Peter van Dongen, piano
Maarten Elzinga & Arthur Kerklaan, trompet
Arie Vooijs, dirigent

2019

Het koor bestaat 135 jaar

Het koor vierde het 135- jarig jubileum met een tour de chant langs diverse verzorgings- en verpleegtehuizen in Scheveningen en Den Haag. Ook werkte het koor mee aan het Terug naar de Kust festival op 28 september in Scheveningen.

Voor de leden en introducés was er een dagje uit georganiseerd. We bezochten onder andere het museum van de 20e eeuw in Hoorn

2018

Paascantate Lam Gods

Ook dit jaar weer een uitvoering van de Paascantate Lam Gods. Ditmaal in de Oude Kerk van Zoetermeer. Het oratorium werd begeleid door Peter van Dongen op de vleugel.

6 april 2017

Oratorium Van Liefde Ongekend

Onder leiding van Arie Vooijs wordt in de Bethlehemkerk op Scheveningen het Oratorium Van Liefde Ongekend uitgevoerd.
Hier kunt u de uitvoering terugkijken: https://youtu.be/4fgzFDJTX_s

2017

Fusie?

Er vonden gesprekken plaats om samen te gaan met het koor “Immanuel”. Immanuel besloot echter om het koor op te heffen. Dit betekende dat de fusie van de koren niet door is gegaan. Een aantal leden van Immanuel maakten wel de overstap naar ons koor.

2016

Herdenking omgekomen Vissers

Het is een jaarlijkse traditie dat een koor zijn medewerking geeft aan de dienst in de Oude Kerk van Scheveningen waarin omgekomen vissers worden herdacht. Dit jaar verleende ons koor de medewerking. Hierbij werden wij ondersteund door ons zusterkoor Immanuel. Het geheel stond dit maal onder leiding van Ad de Joode. Onze eigen dirigent (Arie Vooijs) begeleidde ons op het koororgel.

Palmzondag 2016

Passiecantate Lam Gods

Op Palmzondag 2016 werkt de Volharding samen met ons zusterkoor Immanuel mee aan een kerkdienst in Zoetermeer. Wij voeren daar de passiecantate “Lam Gods” van Johan Bredewoud uit.
Hier kunt u de uitvoering van de passiecantate terug kijken: https://youtu.be/8F6olJ-yuFA

2014

De “Volharding” bestaat 130 jaar

Op zondag 28 september viert het koor zijn 130 – jarig jubileum tijdens een dienst in de Bethelkerk te Scheveningen.
Evenals bij het vorige jubileum wordt wederom een “Tour de Chant” langs diverse Scheveningse Zorgcentra gehouden.

2012

Nieuwe dirigent

In februari 2012 wordt Arie Vooijs onze nieuwe dirigent.

december 2011

Dirigentloos

Astrid Oudewaal stopt als dirigent van ons koor. Wij moeten nu op zoek naar een nieuwe dirigent.

2009

Een koninklijke onderscheiding

Opening van een expositie “125 jaar Volharding Leidt tot het Doel” in Muzee Scheveningen. Prominent aanwezig op de expositie is het vaandel van het koor behangen met lauwerkransen en eremedailles. Het vaandel is overgedragen aan het Muzee en heeft daar een vaste plaats gekregen.
In de Bethelkerk vindt een gevarieerd jubileumconcert plaats en presenteert het koor zich in de nieuwe koorkleding.

Opnieuw valt het koor een onderscheiding ten deel. Door Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt op 17 augustus 2009 de Koninklijk Erepenning toegekend.

Een zogenaamde “Tour de Chant” vindt plaats; een rondgang langs diverse Scheveningse Zorgcentra waar de bewoners worden getrakteerd op gebak, een hapje en een drankje.

2004

Oudste koor van Scheveningen

De tijd schrijdt voort en op 27 september bestaat het koor 120 jaar. Vast staat dat er in de Schevening geen koor bestaat dat ouder is dan de “Volharding”. Het jubileum wordt gevierd met een bijzonder concert in de Bethelkerk te Scheveningen.

2002

Wat wul ’n mens non nog mêr”

Het lied “Wat wul ’n mens non nog mêr” wordt ten doop gehouden in het Museum Scheveningen. Het lied is op CD gezet en een eerste exemplaar wordt aangeboden aan oud-mininster en Scheveninger drs. Jan Pronk.
De CD wordt opgedragen aan Museum Scheveningen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.

1985 – 1999

Even stil

Na het 100-jarig bestaan wordt het even stil rond het koor. Natuurlijk wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten, oranjeconcerten en wordt opgetreden in de diverse Scheveningse Zorgcentra.
Er wordt gevierd dat het koor 115 jaar bestaat, opnieuw een reden om een concert te geven in de Oude Kerk te Scheveningen.

1984/1985

De Volharding bestaat 100 jaar

In het wijkgebouw “Maranatha” wordt een receptie gegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest gevolgd door een concert op 31 januari 1985 in de Oude Kerk te Scheveningen.

1974

Erepenning van Verdienste in zilver

Het koor bestaat 90 jaar en viert dit met een concert en een feestavond voor de leden. Het koor wordt onderscheiden met een persoonlijk geschenk van Koningin Juliana n.l. de “Erepenning van Verdienste in zilver”. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage kennen het
koor de medaille voor Cultuur en Recreatie toe.

1964

80 jaar

Het 80-jarig bestaan van het koor wordt op een gepaste wijze gevierd.

1954

Opnieuw feest

Het koor bestaat 70 jaar en houdt een jubileumconcert in de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat.

1950

Een kaartje voor 90 cent

In de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat wordt met een concert het 65-jarig bestaan van het koor in stijl gevierd. Solisten, o.a. de tenor John van Kesteren, en de begeleidende musici zijn niet de minsten. En met een toegangsprijs van 90 cent zorgt dit voor een tot de nok toe gevulde kerk.

1945

We pakken de draad weer op

Terug op Scheveningen wordt de draad weer opgepakt en vindt in juli de eerste bestuursvergadering plaats.

1943

Noodgedwongen verhuizing

Door de evacuatie van de meeste leden van Scheveningen naar ’s-Gravenhage verhuizen ook de repetities naar diverse adressen in ’s-Gravenhage.

1940

Timeline Heading

Op 29 februari wordt een laatste concert vòòr de oorlog gegeven in het gebouw “Padro” aan de Jurriaan Kokstraat.

1938

Eere-avond in het Kurhaus

De “Stichting Scheveningen tot viering van Nationale en Oranjegedenkdagen” organiseert een Eere-avond in het Kurhaus ter gelegenheid van het Veertigjarig Regeeringsjublileum van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina. De “Volharding” neemt als één van de 12 uitgenodigde koren hieraan deel.

1933

Concert in de Prinses Julianakerk

Bij de ingebruikneming van het gerestaureerde en uitgebouwde kerkorgel in de Prinses Julianakerk wordt een concert gegeven.

1929

concours en eremedailles

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het koor wordt een concours georganiseerd. In latere jubileum-jaren worden eveneens concoursen uitgeschreven. Bij deze gelegenheden ontvangt het koor van koningin-moeder Emma, koningin Wilhelmina en prins Hendrik eremedailles.

1928

Alle lof voor de dirigent: de heer Geirnaert

Een uitvoering ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana wordt omschreven met de woorden: “de uitvoering is een waar genot, zoowel voor de Zangvereeniging als voor de solisten.
De vioolnummers van onzen dirigent, de heer Geirnaert, waren niet gemakkelijk, hij verdient alle lof. Als blijk van waardering wordt het koor middels een gift bedankt.

1924

Groot Nationaal Concours te Monster

Bij deelname aan het Groot Nationaal Concours te Monster vermeld het juryrapport na uitvoering van verplichte en gekozen stukken dat het koor de 1 e prijs heeft gewonnen.

1923

De Volharding en het Koninklijk Huis

Met regelmaat zingt de “Volharding” ter gelegenheid van gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis. Dit keer vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina.

1911

Koninklijke goedkeuring

Als grote bekroning voor de presentaties krijgt het koor de “Koninklijke Goedkeuring”.

1903

Optreden kinderkoor

Een concert op 14 mei in de Nieuwe Kerk. Het kinderkoor van de Volharding treedt hier met een tweetal liederen op.

1897

Zanguitvoering

Op 25 mei wordt een zanguitvoering gegeven in het Oude Verkooplokaal te Scheveningen.

1889

Van mannenkoor naar gemend koor

Ook vrouwen worden tot het koor toegelaten en wordt de zangvereniging een Gemengd zangkoor onder dezelfde naam en met dezelfde doelstelling.
In latere jaren maakten ook een kinderkoor en een mandoline-orkest deel uit van het koor.

27 september 1884

Oprichting

Op 27 september wordt op initiatief van enkele leden van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging C.J.M.V. de Christelijke Zangvereniging ‘Volharding Leidt tot het Doel’ opgericht. Aanvankelijk als mannenkoor met als doel “het woord van God door middel van muziek en zang uit te
dragen”.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂